I POWIATOWE SPOTKANIE ŚRODOWISK KRESOWYCH

 

4 października 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa  w Złocieńcu odbyło się I Powiatowe Spotkanie Środowisk Kresowych, którego pomysłodawcą był prezes Stowarzyszenia Środowisk Kresowych, p. Wojciech Chmiel. Konferencję naukową otworzyli Starosta Drawski, Stanisław Kuczyński i dyrektor szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska. Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, wicestarosta Jacek Kozłowski oraz burmistrz Krzysztof Zacharzewski, a także dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej, płk. dypl. Arkadiusz Szkutnik wraz z żołnierzami, dyrektorzy szkół powiatowych wraz z uczniami, członkowie Uniwersytetu III Wieku oraz członkowie Stowarzyszenia Kresowiaków w Złocieńcu. Uczniowie LO realizujący projekt pod kierunkiem nauczycielki historii, p. Ewy Kilian mieli okazję do poszerzenia wiedzy na temat Kresów, a także sposobność do kształtowania umiejętności kluczowych: prowadzenia pracy badawczej, poszukiwania i selekcji informacji, krytyki źródeł, pracy zespołowej, badania opinii publicznej, wykorzystywania technologii informatycznych oraz  publicznych wystąpień. Uczestnicy uroczystości zapoznali się z rysem historycznym Kresów Wschodnich oraz kulturą, gwarą i kulinariami kresowymi, a także sławnymi ludźmi pochodzącymi ze wschodnich polskich terenów. Licealiści zorganizowali również wystawę pt. „Z Kresów Wschodnich na Kresy Zachodnie”, zaprezentowali drzewa genealogiczne swoich rodzin oraz oryginalne dokumenty należące do przodków wywodzących się  z tamtych terenów. Poza uczniowską konferencją bogatą w prezentacje multimedialne, recytacje i śpiew, zgromadzeni goście wysłuchali prelekcji p. Marcina Kuchto pt. „Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim” oraz występu muzycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zaprezentował pieśni kresowe. Na koniec uczestnicy spotkania oraz uczniowie degustowali potrawy kresowe.

123 124 126 127 128 129 130 131