INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Szanowni Maturzyści!

Załączam linki do stron internetowych rozwijających zdolności matematyczne oraz z zadaniami maturalnymi:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/

https://zdajmyrazem.pl/

https://www.matemaks.pl/matura.html

http://matematyka.pisz.pl/index.html

http://www.e-zadania.pl/

http://www.free-training-tutorial.com/math-games.html

https://www.mathplayground.com

http://e-matematyk.blogspot.com/

http://www.matzoo.pl/

http://www.medianauka.pl/

http://www.math.edu.pl/zadania-matematyczne

 

Z poważaniem,

Robert Żołynia