Informacja zawodowa w Andersie

16 grudnia 2014 r gościliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Koszalina. Jak co roku warsztaty zostały zaplanowane w klasach drugich tj. II a LO i II B LO. Tematem warsztatów była „Sztuka autoprezentacji”. Uczniowie poznali wartości cenione w życiu i w pracy; nabyli umiejętności interpersonalne w zakresie prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ( wzięli udział w prezentacji filmu na ten temat). Wszystko po to aby osiągnąć dobre efekty w autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Opinie osób obcych są obiektywne przy ocenie naszych konkretnych zachowań. Nie zawsze to co usłyszymy jest przyjemne, ale uwagi innych warto rozważyć , bo w nich czasami odnaleźć można tajemnice naszych sukcesów lub niepowodzeń.

                                                                                                              Joanna Kołodziej

P1030743 P1030744 P1030745 P1030746