Informacje dla LOZ

Poniżej podajemy odnośniki do:

  1. harmonogramu egzaminów poprawkowych SKM_22720020316190
  2. planu zajęć na weekend 08-09.02.2020 SKM_22720020314320