JUBILEUSZOWE ROZPOCZĘCIE 70. ROKU SZKOLNEGO W ZSP ANDERSA W ZŁOCIEŃCU

Rok szkolny 2016/2017 jest rokiem jubileuszowym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu. 
70. rok edukacji na poziomie średnim otworzyła dyrektor szkoły, Beata Miszewska
-Kozłowska przywitaniem gości – Wicestarosty Powiatu Drawskiego, Jacka Kozłowskiego, Członka Zarządu Powiatu Drawskiego, Janiny Jung, kierownika Referatu ds. Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, Jolanty Dołbniak, przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą, Szefa Sekcji Wychowawczej, mjr. Macieja Wiśniewskiego wraz z Wojskową Asystą Honorową z 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego oraz uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali życzenia sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym, odwagi do wytyczania nowych celów, wytrwałości do ich osiągania, zadowolenia i satysfakcji z pracy i nauki.
Dyrektor szkoły, Beata Miszewska –Kozłowska poinformowała o gruntownym remoncie, który został przeprowadzony w szkole podczas wakacji, którego celem jest podniesienie komfortu warunków uczenia się i nauczania. Oznajmiła, że z nowym rokiem szkolnym funkcję kierownika internatu obejmuje pani Krystyna Flis, przedstawiła nowo zatrudnionego nauczyciela do języka polskiego i języka angielskiego, pana Piotra Bąkowskiego oraz wychowawców uczniów klas pierwszych, panią Aleksandrę Lezler-Leszczełowską (kl. I a LO), pani Aleksandrę Jurasz-Kozieł (kl. I b LO) i pana Waldemara Bucę (kl. I ZSZ). 
Z ogromnym entuzjazmem przekazała społeczności szkolnej informację o sukcesie sportowym ucznia klasy III a LO, Szymona Smyka (chorążego szkolnego pocztu sztandarowego), który zajął V miejsce w rzucie oszczepem na Mistrzostwach Polski Juniorów w Suwałkach. Szymon odebrał brawa, gratulacje z życzeniami coraz wyższych wyników sportowych, które zaprowadzą go na olimpiadę do Tokio.
Uroczystość uświetnił występ wokalny Zuzanny Kałamarz i Alicji Pawlak z klasy II b LO.
Na zakończenie inauguracji Pani dyrektor ogłosiła, że jubileusz obchodów 70-lecia Zespołu Szkół w Złocieńcu odbędzie się 17 czerwca 2017 roku, a prowadzące apel Julia Mikulec 
i Kinga Maciejewska podziękowały wszystkim za uczestnictwo w uroczystości.

pani dyrektor Beata Miszewska-Kozłowska z mjr Wiśniewskim