Klaudia Jeruzal stypendystką Premiera RP

Klaudia Jeruzal z LO ZSP Andersa po raz drugi odebrała stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów.
Uczennica znalazła się w gronie najzdolniejszych uczniów woj. zachodniopomorskiego.
Nagrodami zostali uhonorowani najlepsi, ci, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągnęli bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Wręczenie dyplomów dla prymusów regionu oraz listów gratulacyjnych dla ich rodziców miało miejsce 27.11.2013 w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Koszalinie.