Klauzule informacyjne RODO

Podajemy linki do klauzul informacyjnych RODO dotyczących:

a/ monitoringu w szkole

SKM_22719070211000

b/ administratora danych osobowych w szkole

SKM_22719070211200