KOLEJNA ODSŁONA MUSZTRY W LO W ZŁOCIEŃCU

W czwartek, 14 marca 2019 roku, uczniowie klas o profilu wojskowo–sportowym z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu uczestniczyli w ćwiczeniach z musztry wojskowej indywidualnej i grupowej, przeprowadzonych przez oficera por. Łukasza SEKUŁĘ i żołnierzy 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.
Było to kolejne z czterech zaplanowanych na marzec wspólnych działań prowadzonych przez instruktorów z 2. BZ. Celem wspólnego przedsięwzięcia z 2. Brygadą Zmechanizowaną, realizowanego zgodnie z planem współpracy, jest nauka i doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie musztry wojskowej. Nieodłącznym elementem musztry jest umiejętność współpracy w grupie i wykonywania powierzonych zadań dzięki czemu uczniowie rozwijają własne kompetencje społeczne.