Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej:

od dnia 12 marca do 25 marca br. w szkole zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Poniżej podajemy odnośnik do w/w rozporządzenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach