„LEKCJA: ENTER” – NAUCZYCIELE UKOŃCZYLI KURS KOMPETENCJI CYFROWYCH

 

Dyrektor i 14 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa ukończyli 40-godzinne szkolenie w ramach projektu: „ Lekcja: Enter – Świat Nowej Edukacji”, rekomendowanego przez MEN, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podczas bezpłatnych szkoleń trwających od listopada 2020 r. do 13 marca 2021 r., składających się z 8. modułów, nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania zasobów i środowisk cyfrowych w pracy edukacyjnej. Kadra pedagogiczna podczas warsztatów online pogłębiała umiejętności w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł edukacyjnych różnych przedmiotów, poznała platformy i aplikacje pozwalające na wdrażanie aktywizujących metod nauczania wspieranych technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz tworzyła własne e-materiały, scenariusze lekcji wzbogacone o technologie informacyjno-komunikacyjne. Pod kierunkiem nauczycieli kompetencje cyfrowe będą zdobywali i pogłębiali uczniowie, korzystając z nowych zasobów i narządzi edukacyjnych. Szkolenie kadry pedagogicznej ma na celu otwieranie drogi dla młodzieży do świata nowej edukacji, by nauka była dla niej przyjemnością, a nie przymusem. Organizatorem szkoleń było Centrum Edukacji Nauczycieli „Lechaa” / Lechaa Consulting Sp. Z o. o z Lublina.

Tekst i zdjęcia: Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu