LEKCJA Z AKTORAMI

 

Aktorzy Teatru Polskiego ze Szczecina, Małgorzata Iwańska i Mirosław Kupiec prowadzili warsztaty teatralne dla uczniów klas pierwszych i drugich LO Andersa w Złocieńcu poświęcone kulturze żywego słowa. 

Artyści chcąc ukazać wagę słowa i ujawnić tajemnicę pięknego wysławiania się, zaprezentowali młodzieży ćwiczenia z dykcji, impostacji głosu, interpretacji tekstu. Aktorzy włączyli uczniów do zabawy językowej, uświadamiając jednocześnie, że poprawna mowa jest wizytówką człowieka. Była to pierwsza lekcja należąca do cyklu zajęć poświęconych edukacji teatralnej młodzieży.

142 140