LEPSZA SZKOŁA Z ZAWODEM NIŻ STUDIA BEZ PRZYSZŁOŚCI

Szkoły zawodowe są w modzie, mają prestiż i  ułatwiają start na rynku pracy. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu prężnie rozwija się szkolnictwo zawodowe. W Branżowej Szkole I Stopnia kształcimy w zawodach: sprzedawca, kucharz, fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik, piekarz, tapicer, ślusarz, cukiernik i lakiernik. Współpracujemy z 34. przedsiębiorcami z powiatu drawskiego, u których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. Szkolnictwo zawodowe jest na wysokim poziomie, gdyż uczniowie mają profesjonalne przygotowanie do zawodu pod kierunkiem pracodawców. Sprawnie współpracujemy z lokalnym biznesem w zakresie praktyk i rynku pracy. Obecnie szkoła w ramach Kontraktu Samorządowego realizuje projekt skierowany do uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, pod nazwą: „ Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. W ramach projektu 70. uczniów zdobędzie dodatkowe uprawnienia, ułatwiające im start na rynku pracy, będą mogli uzyskać następujące kwalifikacje zawodowe: prawo jazdy kat. B, projektowanie i renowacja mebli, komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu, operator wózka jezdniowego, operator-programista CNC, spawacz metodą MAG i TIG, operator koparki jednonaczyniowej oraz uprawnienia elektroenergetyczne SEP, na które jest zapotrzebowanie na powiatowym i wojewódzkim rynku pracy. Uczniowie otrzymują stypendia, biorą udział w zajęciach z doradcą zawodowym, odbywają praktyki zawodowe oraz płatne staże. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2020. Szkoła posiada internat, a w nim pokoje z łazienkami. Dużym atrybutem szkoły jest hala sportowa, gdzie po lekcjach odbywają się zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego i każdy uczeń może wybrać dyscyplinę, która go interesuje.   tekst: Grażyna Wanecka zdjęcia: Anna Krochmal, dc

z1 z2 z3 z4 z6 z7