LICEALIŚCI NA POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zorganizował 12 grudnia dla uczniów liceów o profilu biologiczno–chemicznym, objętych patronatem w zakresie dydaktyczno–naukowym, konferencję, w której wzięli udział złocienieccy licealiści. Spotkanie z przedstawicielami kadry PUM rozpoczęło się od zaprezentowania szerokiego wachlarza kierunków, jakie uczelnia proponuje absolwentom szkół średnich i przedstawienia wymogów, jakie należy spełnić, aby zostać włączonym do grona studentów PUM. Młodzież odwiedziła muzeum sprzętu lekarskiego i wysłuchała interesujących opisów postępowań medycznych w przypadku różnych schorzeń w czasach, gdy medycyna dopiero się rozwijała. Ostatnim punktem programu wizyty był wykład poświęcony nietypowym zwyczajom żywieniowym w różnych obszarach globu. Okazuje się, że gwałtowne zmiany w środowisku przyrodniczym ,będące następstwem działalności człowieka, mogą spowodować już niebawem konieczność zmiany diety wielu społeczności. Uczniowie w ramach porozumienia o współpracy Liceum Ogólnokształcącego z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, podpisanego w 2017 r. przez dyrektor szkoły Beatę Miszewską – Kozłowską i rektora uczelni, prof. dr. hab. n. med. Bogusława Machalińskiego, podlegają opiece merytorycznej uniwersytetu medycznego, biorąc udział w wykładach i konferencjach z zakresu nauk medycznych celem pogłębiania zainteresowań oraz podnoszenia poziomu przygotowania do kształcenia na kierunkach medycznych. Współpraca szkoły z uczelnią ma na celu również promowanie studiowania na renomowanym uniwersytecie Pomorza Zachodniego.

tekst i zdjęcia: Monika Klimczak, nauczycielka biologii w LO w Złocieńcu