LICEALIŚCI NA WARSZTATACH W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

 

W ramach patronatu, jaki sprawuje Pomorski Uniwersytet Medyczny nad klasami LO o profilu biologiczno-chemicznym z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa, 12. października licealiści brali udział w warsztatach, które były zorganizowane w Centrum Symulacji Medycznej, otwartym w 2019 roku nowoczesnej placówce dydaktycznej, w której studenci medycyny zdobywają wiedzę i umiejętności lekarskie przed kontaktami z pacjentami. Młodzież zwiedzała pomieszczenia, w których symulowane są m.in. warunki panujące w karetce pogotowia, sali operacyjnej i porodowej, w sali opieki pielęgniarskiej, pracowni USG i endoskopii. Uczniowie ćwiczyli umiejętności przydatne w zawodach medycznych, zapoznawali się z programami komputerowymi, które umożliwiają sprawdzenie się w stopniu opanowania teorii potrzebnej do ratowania życia ludzi.

Szczególne zainteresowanie wzbudzały interaktywne fantomy i nowoczesne sale wyposażone w najwyższej jakości sprzęt. Uczniowie mieli również okazję na rozmowy ze studentami medycyny, którzy opowiadali o kierunkach na PUM-ie i zasadach rekrutacji na studia medyczne. Zajęcia w CSM dla wielu uczniów LO o profilu biologiczno-chemicznym miały na celu rozwijanie ich zainteresowań kierunkami medycznymi oraz prezentacja bazy dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Warsztaty na prestiżowej uczelni medycznej Pomorza Zachodniego odbyły się w ramach Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, przedsięwzięcia, którego celem jest propagowanie wśród mieszkańców naszego regionu wiedzy z różnych dziedzin poprzez uczestnictwo w wykładach i warsztatach oraz prezentowanie wyników pracy naukowców uczelni zachodniopomorskich. Wyjazd uczniów na warsztaty został zorganizowany przez Monikę Klimczak, nauczycielkę biologii i Bogusławę Jarosz, nauczycielkę chemii.