LO POD PATRONATEM POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Od 01 września 2017 r. klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-medycznym w ZSP im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu znalazły się pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Dyrektor szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska, podpisała porozumienie o współpracy dydaktyczno – naukowej z Rektorem szczecińskiej uczelni medycznej, prof. dr. hab. n. med. Bogusławem Machalińskim. Patronat uniwersytetu będzie polegał na opiece merytorycznej nad klasami o profilu biologiczno – medycznym. Uczniowie w ramach porozumienia będą brali udział w wykładach otwartych i konferencjach z zakresu nauk medycznych celem pogłębiania zainteresowań z zakresu wiedzy medycznej oraz podniesienia poziomu przygotowania do kształcenia na kierunkach medycznych. Współpraca szkoły z uczelnią ma również promować studiowanie na renomowanej uczelni medycznej Pomorza Zachodniego.