LO W ZŁOCIEŃCU OTRZYMAŁO DOTACJĘ Z MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dotację w wysokości 66.950. złotych dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu o profilu mundurowym.

Dotacja celowa adresowana jest do uczniów, objętych Programem „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, opracowanym i koordynowanym przez Biuro do Spraw Proobronnych przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Dotacja jest przeznaczona na pakiet wyposażenia mundurowego uczniów klasy II o profilu mundurowym oraz wyposażenie klasopracowni, w której będą odbywały zajęcia ze szkolenia wojskowego. Pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu szkoleniowego, min. kamizelek taktycznych, gumowych atrap karabinków, hełmów i okularów ochronnych, busoli, broni pneumatycznej z akcesoriami, replik ASG z magazynkami w systemie AK, masek przeciwgazowych, saperek, kompletów KPP, noszy medycznych, staz taktycznych, radiotelefonów PMR, przyborów do walki wręcz, makiet broni szkoleniowej oraz pełnego umundurowania dla uczniów. Pakiet wyposażenia szkoleniowego jest niezbędny do realizacji programu edukacji wojskowej, ma na celu profesjonalne przygotowanie młodzieży do świadomego podjęcia decyzji o związaniu się z Siłami Zbrojnymi RP i zaangażowanie w społeczne programy proobronne, a także rozwój poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój szkoły, regionu i państwa. Program jest realizowany pod kierunkiem żołnierzy z 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu. Absolwenci szkoły będą mogli liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, na preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, a także przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.

tekst: Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor ZSP w Złocieńcu

zdjęcia: UM w Złocieńcu