09.06.2018

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
2 LOZ semestr IV
język polski s.12
język polski s.12
język polski s.12
geografia s.23
geografia s.23
3 LOZ semestr VI
x
x
x
x
Szkoła Policealna semestr 1
biuro rachunkowe s.2
biuro rachunkowe. s.2
biuro rachunkowe s.2
biuro rachunkowe s.2
biuro rachunkowe s.2
-

10.06.2018

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
2 LOZ semestr IV
x
x
x
x
3 LOZ semestr VI
x
x
x
x
Szkoła Policealna semestr 1
rachunkowość finansowa s.2
rachunkowość finansowa s.2
rachunkowość finansowa s.2
rachunkowość finansowa s.2
-
-