MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

Uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu w czwartek 28 listopada, wzięli udział w Auli Absolwentów w zajęciach o tematyce: „Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych” i „Patriotyczne Podstawy Wychowania Wojskowego”.

Zajęcia prowadzone przez mjr Macieja Wiśniewskiego i ppor Joannę Kulę z sekcji wychowawczej 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mocno zainteresowały i poruszyły młodzież. Prezentacja filmowa, sytuacje z pola walki i własne przeżycia z Afganistanu opowiedziane przez gości zrobiły duże wrażenie na młodzieży. Kolejne spotkanie młodzieży z kadrą oficerską jest efektem współpracy szkoły z Wojskiem Polskim w ramach oferty edukacyjnej dla klas mundurowych. Uczniowie poznali aspekt życia żołnierza związany z zachowaniami podczas działań w strefie konfliktu zbrojnego.