MIEJSKIE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI I ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu II stulecie Niepodległej Polski rozpoczęli od udziału w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. W czasie miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości przed przedstawicielami władz samorządu Powiatu Drawskiego oraz Miasta i Gminy Złocieniec, w obecności kadetów z klasy drugiej, objętych programem Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, uczniowie pierwszych klas mundurowych o profilu wojskowym z Liceum Ogólnokształcącego dostąpili zaszczytnego wyróżnienia, składając uroczyste ślubowanie przy asyście honorowej pocztu sztandarowego i kompanii honorowej 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego.

Na placu 3-go Maja przy Pomniku Ofiar Bolszewizmu i Faszyzmu, kadeci z klas pierwszych LO, przed starszymi kadetami objętymi edukacją wojskową w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” oraz przed tłumnie zgromadzonymi mieszkańcami miasta i okolic, ślubowali – zgodnie z rotą odczytaną przez dyrektor szkoły, panią Beatę Miszewską-Kozłowską – wierność ojczyźnie i wartościom patriotycznym, kształtowanie postawy obywatelskiej, dążenie do osiągania wyznaczonych celów oraz przestrzeganie zasad moralnych. Wśród wielu doniosłych chwil, w czasie podniesienia flagi państwowej na maszt i odśpiewania hymnu narodowego, po wysłuchaniu niepodległościowego apelu pamięci, zwieńczeniem, niezwykle ważnej dla młodzieży uroczystości, była salwa honorowa kompanii oraz defilada pododdziałów przed mieszkańcami i władzami Złocieńca i Powiatu Drawskiego, a także delegacją oficerów i podoficerów z 2 Brygady Zmechanizowanej, na czele z por. Mirosławem TYMĄ. Blok kadetów objętych programem MON prowadził Jakub Somrowski, drużynę pierwszoklasistów prowadziła Małgorzata Poręba.

tekst: Robert Żołynia, nauczyciel geografii i wicedyrektor w LO w Złocieńcu
zdjęcia: UM w Złocieńcu