Młodzi przedsiębiorcy na start!

Uczniowie z klasy III LO wykazywali się wiedzą z przedsiębiorczości biorąc udział w szkolnym etapie Olimpiady przedsiębiorczości.
Wojewódzki etap odbędzie się w Poznaniu. Co roku nasi uczniowie radzili sobie dobrze w eliminacjach szkolnych dostając się półfinału, mam nadzieję, że i w tym będzie tak podobnie. Poinformuję o tym wkrótce.

 

Napisane przez: Grażyna Wanecka