Młodzi z Przeszłością

Nie ma drugiego takiego Ośrodka w Polsce, ponieważ przyjmuje dzieci poniżej 13 roku życia, czyli osoby nie mające zdolności do czynności prawnych. Nikt nie chce ryzykować i brać na siebie takiego ciężaru. W Ośrodku rehabilitacyjno –readaptacyjnym „Czcibór ”w Rudkach koło Wałcza przebywa obecnie 40 pacjentów (chłopcy i dziewczęta) z całej Polski, uczą się w gimnazjum, oraz szkole średniej zaocznej. Pochodzą przeważnie z rodzin dysfunkcyjnych.

24 października 2014 r. uczniowie klasy II a w/z pojechali na zajęcia profilaktyczno – edukacyjne do Ośrodka . Współpraca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu z Ośrodkiem rozpoczęła się w 2001 r. Wcześniej Ośrodek mieścił się w Brzezince koło Czaplinka. Dyrektorem Ośrodka jest Pan Zdzisław Jankowski

Trafiają tu pacjenci zaniedbani życiowo, odrzuceni, nieakceptowani w domu i szkole . Rehabilitacja i readaptacja trwa 18 miesięcy . Warunkiem pobytu w Ośrodku jest bezwzględna abstynencja od środków odurzających . Nieprzestrzeganie tej zasady kończy się karnym opuszczeniem placówki.

Celem wyjazdów uczniów Andersa do Ośrodka rehabilitacyjno – readaptacyjnego jest zapobieganie ryzykownym zachowaniom naszej młodzieży .Nasi uczniowie uczestniczą w prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną , poznają przyczyny , powody sięgania po narkotyki i dopalacze. Pacjenci ośrodka opowiadają o swoim życiu, o zaprzepaszczonych szansach. Niektórzy nasi uczniowie przyznają się ,że już sięgali po narkotyki, ale dopiero wizyta w Ośrodku przekonuje ich ,że nie warto.

Uczniowie wraz z opiekunami dziękują GKRPA w Złocieńcu za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Pedagog szkolna Joanna Kołodziej

Wychowawca kl. II a w/z Marcin Wiliński

P1030546 P1030549 P1030551 P1030552 P1030553 P1030554 P1030555 P1030560 P1030562 P1030563 P1030566 P1030567