MUSZTRA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH Z LO W ZŁOCIEŃCU

 

 

W czwartek, 11 października 2018 roku, uczniowie klas o profilu wojskowo–sportowym i lingwistyczno-wojskowym z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu uczestniczyli w ćwiczeniach z musztry wojskowej indywidualnej i grupowej, przeprowadzonych przez żołnierzy 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.

Było to kolejne z czterech zaplanowanych na październik wspólnych działań prowadzonych przez żołnierzy dla naszych uczniów., Celem przedsięwzięcia LO w Złocieńcu i 2. Brygady Zmechanizowanejrealizowanego zgodnie z planem współpracy jest nauka i doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie musztry wojskowej.

tekst i zdjęcia: Marcin Wiliński, Włodzimierz Rutkowski.

144 143 141