NAJLEPSI UCZNIOWIE PO KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ

NAJLEPSI UCZNIOWIE PO KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ W ZSP „ANDERS” ORAZ RANKING ŚREDNICH OCEN POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Za nami pierwsze półrocze w roku szkolnym 2016/2017, czas wytężonej pracy i intensywnej nauki. Miło nam poinformować, że szesnaścioro uczniów z naszej szkoły osiągnęło średnią ocen co najmniej 4,5.
Najlepszą uczennicą w naszej szkole jest Oliwia Bartnik z klasy 1B LO ze średnią ocen 5,23. Alicja Pawlak z klasy 2B LO (średnia 5,18) jest druga, trzecia Nikola Żelazek (średnia 4,84) jest również z klasy 2B LO. Miejsce 4. wśród uczniów z najwyższą średnią zajmuje Maja Gapsa (4,83 – 2A LO), 5. Klaudia Zielińska (4,80 – 1A LO), 6. Joanna Pawlik (4,78 – 1A LO), 7. Aniela Cylkowska reprezentująca klasę drugą wielozawodową (4,75), 8. Marta Skrzypek (4,73 – 1A LO), 9. Małgorzata Tymorek (4,70 – 2B LO), 10. Anna Prokop (4,69 – 3A LO), 11. Martyna Sewerynowicz (4,64 – 3A LO), 12. Sandra Barankiewicz (4,60- 2A LO), 13. ex aequo Magdalena Bujanowska (4,56 – 3A LO) i Klaudia Piekarska (4,56 – 2A LO), 14. Michalina Maik (4,53 – 2A LO), 15. Weronika Sperska (4,50 – 1B LO).

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych. Wysokie wyniki w nauce są drzwiami do przyszłości oraz pozwalają na otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Stypendium Starosty Powiatu Drawskiego.
Najwyższą średnią ocen z wszystkich klas w ZSP „Anders” osiągnęła klasa 1A LO (3,96), 2. najwyższą średnią wyróżnia się klasa 2B LO (3,92), 3. 3A LO (3,74), 4. 1B LO (3,60), 5. 3 klasa wielozawodowa (3,59), 6. 2A LO (3,57), 7. 2 klasa wielozawodowa (3,35), 8. 3B LO (3,32), 9. 1 klasa wielozawodowa (2,95).

kl23alo2alo