NASZ KLUB WOLONTARIUSZA WYRÓŻNIONY PRZEZ MEN

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA W LO ANDERSA WYRÓŻNIONY PRZEZ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Minister Edukacji Narodowej pani Anna Zalewska w kwietniu tego roku ogłosiła konkurs na „Wolontariusza Roku”, który był skierowany dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata. Celem konkursu było szerzenie idei pomagania innym oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej.

Wiktoria Jarońska jako szkolna wolontariusza oraz uczestnik zajęć filmowych przygotowała film, w którym zaprezentowała pracę jaką wykonują wolontariusze koła prowadzonego przez szkolnego pedagoga panią Joannę Kołodziej. Regulamin zakładał, aby w maksymalnie 120 sekundowym obrazie wykonanym dowolną techniką przedstawić jak w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia uczniowie angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Gratulujemy Wiktorii zaangażowanie na rzecz propagowania idei wolontariatu i życzymy dalszych sukcesów.

dyplom dla szkolnych wolontariuszywolontariuszMEN 2