Nasze Preferencje Zawodowe

28. 09. 2015 r. gościliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu doradców zawodowych   z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Koszalina. Uczniowie klas II LO wzięli udział w zajęciach warsztatowych na temat „ Sztuka autoprezentacji ”. 

Uczniowie podczas zajęć doskonalili umiejętności komunikacyjne ; poznali zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oglądając film instruktażowy; określali predyspozycje zawodowe, oraz wartości cenione w życiu i pracy.

Aby osiągnąć dobre efekty autoprezentacji warto czasami zapytać innych o opinię na nasz temat : Jak nas oceniają gdy o sobie opowiadamy ? Czy jesteśmy przekonujący i wiarygodni ? Czy nie zachowujemy się sztucznie ? Opinie osób obcych są bardziej obiektywne niż te, które usłyszymy od kogoś z rodziny. Nie zawsze to co usłyszymy jest przyjemne, ale uwagi innych warto rozważyć , bo w nich można odnaleźć tajemnice naszych sukcesów lub niepowodzeń.

Od wielu lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu współpracuje z doradcami zawodowymi z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej z Koszalina . Młodzi ludzie wchodzący w życie zawodowe nie są przygotowani do poruszania się po rynku pracy. Spotkania z doradcami zawodowymi maja pomóc w podjęciu optymalnej decyzji związanej z dalszym kształceniem, podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy.

IMG_8847 IMG_8851