NAUCZYCIELE NA KURSIE TUTORSKIM

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu w dwa pierwsze weekendy wakacji uczestniczyła w 2 modułach kursu tutorskiego w ramach tutoringu szkolnego, projektu pt. „Wychować człowieka mądrego”, który będzie wdrażany w szkole od 01 września 2017 roku.  Kurs tutorski ma na celu przygotowanie nauczycieli do pracy w charakterze tutorów – przewodników, opiekunów wspierających uczniów w indywidualnym rozwoju. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez trenerów przygotowują do pracy z uczniami opartej na pedagogice dialogu oraz służą do budowania partnerskich relacji z rodzicami. Dzięki nowoczesnym narzędziom nauczyciele zdobywają umiejętności rozpoznawania mocnych stron ucznia, jego talentów, by pomóc mu w planowaniu ścieżki rozwoju i osiąganiu sukcesu. Uzyskiwane przez nauczycieli unikalne kompetencje mają przyczynić się do rozwijania samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych należy do 64 szkół w Polsce zakwalifikowanych do udziału w projekcie finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach którego organizowane są kursy tutorskie dla nauczycieli, kurs dla dyrektora szkoły oraz wyposażenie gabinetu tutoringu w komplet mebli tutorskich. Kolejne dwa moduły szkoleń odbędą się pod koniec wakacji, by od września wystartować z innowacją ukierunkowaną na edukację zindywidualizowaną będącą zapowiedzią nowej jakości w pracy pedagogicznej.

3 Praca w grupach 2 Praca w grupach

4 Praca w grupach Warsztaty