NAUCZYCIELE W PROJEKCIE MEN – „LEKCJA: ENTER – ŚWIAT NOWEJ EDUKACJI”

 

Dyrektor i kadra pedagogiczna z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa rozpoczynają realizację projektu: „ Lekcja: Enter – Świat Nowej Edukacji”  rekomendowanego przez MEN, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego będą się szkolić z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Podczas bezpłatnych szkoleń, składających się z 8. modułów, nauczyciele będą podnosić swoje kompetencje w zakresie korzystania z e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych ( w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.  Projekt będzie realizowany w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, w roku szkolnym 2020/ 21. Pod ich kierunkiem kompetencje cyfrowe będą zdobywali i pogłębiali uczniowie , korzystając z nowych zasobów i narządzi edukacyjnych. Szkolenie kadry pedagogicznej ma na celu otwieranie drogi dla młodzieży do świata nowej edukacji, by nauka była dla niej przyjemnością, a nie przymusem.

tekst: Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor ZS w Złocieńcu