Niewolnictwo XXI wieku

19 kwietnia 2016 r. gościliśmy w Andersie st. aspirant Agnieszkę Waszczyk z Powiatowej Komendy Policji z Drawska Pomorskiego. Pani Agnieszka przygotowała dla uczniów klas I i III w/z prelekcję  i prezentację multimedialną na temat Handlu Ludźmi. Omówiła współczesne formy niewolnictwa: żebractwo, praca niewolnicza, prostytucja .

Handel ludźmi dotyczy całego świata, nie tylko państw słabo rozwiniętych. Kobiety wykorzystuje się do prostytucji, mężczyzn do przymusowych i ciężkich prac fizycznych, całe rodziny do wyłudzania pomocy socjalnej, dzieci do przymusowego żebractwa i pracy w przemyśle pornograficznym. Ofiary handlu ludźmi często są oszukiwane i mamione fałszywymi obietnicami dobrze płatnej pracy. Człowiek który znajduje się sam w obcym kraju łatwo może zostać pozbawiony paszportu, może być wciągnięty w długi i być wykorzystany w nielegalnej pracy. Dla młodych ludzi oznacza to koniec edukacji i zaprzepaszczenie marzeń. Jest to atak na najbardziej podstawowe prawa człowieka .

Uczniowie dowiedzieli się ,że do wyjazdu za granicę należy dobrze się przygotować, sprawdzić potencjalnego pracodawcę, wyposażyć się w niezbędne adresy, telefony, zabezpieczyć swoje dokumenty, poinformować rodzinę o swoich planach, ustalić stałą formę kontaktu, ostrożnie nawiązywać nowe znajomości.

 Joanna Kołodziej

20160419_113625 20160419_113649 20160419_115339