NOWE KOMPETENCJE – KLUCZEM DO SUKCESU

Uczniowie klas III LO ZSP im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu wystartowali w projekcie unijnym „Nowe kompetencje – kluczem do sukcesu”.
W ramach projektu 36. uczniów klas maturalnych po napisaniu diagnozy wstępnej określającej poziom umiejętności językowych będzie brało udział w kursie z języka angielskiego i z języka niemieckiego. Szkolenie obejmuje 120 godzin, będzie się odbywało 2 razy w tygodniu, w grupach dwunastoosobowych. W marcu 2017 roku po zakończeniu kursu uczniowie będą zdawali egzamin na wybranym poziomie, potwierdzony międzynarodowym certyfikatem TELC. Szkolenie jest finansowane z EFS. Udział młodzieży w kursie językowym podniesie ich kompetencje językowe, pomoże przygotować się do egzaminu maturalnego i otworzy drogę do planowania kariery zawodowej.