Nowe rybki w sieci… WOPR.

 

W dniu 25 października 2017 r. odbyły się zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego z udziałem zaproszonej do współpracy młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu w ramach projektu profilaktycznego „Jak ryba w wodzie”. Młodsi koledzy z podstawówki i stare wygi z „Andersa” wspólnie zgłębiają wiedzę i umiejętności dot. obecności człowieka w środowisku wodnym, bezpiecznych zachowań i ratownictwa. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży i ich rodziców. Efekt finalny realizacji przedsięwzięcia w postaci zdobycia uprawnień ratowniczych jest nobilitacją dla nastolatków i zwiększa ich szanse na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacyjnym łącząc przyjemne z pożytecznym. Projekt jest propedeutyczny w odniesieniu do indywidualnego planu rozwoju ratownika młodszego. Ma też wymierny charakter praktyczny w postaci obsadzania etatów ratowniczych nad akwenami Gminy Złocieniec i ościennych. Nie do przecenienia jest też aspekt wychowawczy i edukacyjny w oparciu o etos i charyzmę stowarzyszeń gotowych nieść pomoc w każdej sytuacji. Udział w projekcie jest skorelowany z systemem ratownictwa wodnego w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i programami profilaktycznymi obu szkół . Realizację projektu wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patronem merytorycznym przedsięwzięcia jest lokalny WOPR i nauczyciele wychowania fizycznego(ratownicy) ZSP „Anders”: Włodzimierz Rutkowski, Marcin Wiliński, Jan Macul ; SP 3 w Złocieńcu – Patryk Kramski. Koordynatorem działań jest Jan Macul.