Dokumenty szkolne

Statut

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu z załącznikami:

Zał. 1: Statut ZSP

Zał. 2: Regulamin Rady Pedagogicznej

Zał. 3: Regulamin Rady Rodziców

Zał. 4: Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zał. 5: Organizacja biblioteki szkolnej. Zadania nauczyciela bibliotekarza

Zał. 6: Regulamin internatu

Zał. 7: Zasady dot. wyglądu ucznia 2011

Zał. 8: Wewnątrzszkolny System Oceniania

Zał. 9a: Lista procedur

Zał. 9b: Procedury w sytuacji kryzysowej cz.1

Zał. 9c: Procedury w sytuacji kryzysowej cz.2

Zał. 9d: Procedury w sytuacji kryzysowej cz.3

Zał. 10: Regulamin_klas_mundurowych_ZSP_Złocieniec

Zał.11: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady:

Skuteczny system postępowania szkoły w przypadku nieobecności uczniów.

Skuteczny system przeciwdziałania agresji

Szkolny system przeciwdziałania używania przez uczniów substancji psychoaktywnych


Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

Program wychowawczy szkoły


Program profilaktyki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

Program profilaktyki


Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie nr 7/2015


 

Wykazy podręczników dla klas – rok szkolny 2014/2015

KL 3 ZSZ KL 3 a LO matematyczno-biznesowa KL 3 a LO humanistyczna KL 2 ZSZ KL 2 b LO KL 2 a LO matematyczna KL 2 a LO przyrodniczo-medyczna KL 2 a LO humanistyczna KL 1 LO i T KL 1 ZSZ


Koncepcja pracy szkoły