Misja szkoły

logo-150x150

Misją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu jest stworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, pomoc w mądrym wykorzystaniu jego intelektualnych i osobowościowych predyspozycji.

Celem szkoły jest nauczanie w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w atmosferze wzajemnej życzliwości. Zadaniem szkoły jest przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego i godnego życia. Misją szkoły jest umożliwienie uczniom zdobycia wykształcenia na wysokim poziomie, przygotowanie ich do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, nauczenie aktywności na rynku pracy.

Dążeniem szkoły jest wychowanie ludzi odpowiedzialnych, świadomych podejmowanych decyzji i otwartych na świat. Celem szkoły jest kształcenie tolerancji wobec drugiego człowieka, uczenie wrażliwości na jego potrzeby, promowanie świadomości dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie.

Zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom bezpiecznej nauki.