Model nauczyciela – wychowawcy – pedagoga

logo-150x150

Nauczyciel to odpowiedzialny twórca swojego autorytetu, człowiek wykonujący pracę z pasją, wykształcony, posiadający walory osobiste, aktywnie działający w szkole i przestrzeni publicznej.

Pedagog jest uznawany i szanowny przez innych dzięki pracy, mądrości, sposobowi bycia, umiejętności zjednywania ludzi i rozwiązywaniu sporów.

Nauczyciel pobudza uczniów do inicjatywy, daje swobodę działania, wyzwala kreatywność i przedsiębiorczość, uczy otwartości na zmiany i odwagi w ich przyjmowaniu.

Jako wychowawca wykazuje się komunikatywnością, serdecznością i życzliwym podejściem do uczniów i rodziców. Charakteryzuje się cierpliwością, taktem pedagogicznym, zrównoważeniem. Posiada rzetelną wiedzę i z zaangażowaniem ją prezentuje. Przyjmuje pozytywne nastawienie do rzeczywistości, chwali uczniów za dokonania.

Nauczyciel traktuje uczniów podmiotowo, z poszanowaniem jego godności.

Nauczyciel ma być mistrzem dla swojego ucznia, by pozytywnie oddziaływać na osobowość i postawę młodego człowieka. Jest nastawiony na podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji