Profile kształcenia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- profil łingwistyczno-europejski

- profil sportowo-wojskowy

- profil matematyczno-informatyczny

- profil biologiczno-medyczny

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SZKOŁA POLICEALNA

- technik administracji

- technik rachunkowości