Profile kształcenia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- profil lingwistyczno-europejski

- profil wojskowy

- profil matematyczno-ekonomiczny

- profil biologiczno-chemiczny

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

klasa wielozawodowa: kucharz, krawiec, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz, ślusarz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, elektromechanik, lakiernik, dekarz, blacharz, cieśla, fotograf, murarz, tynkarz, złotnik-jubiler, zegarmistrz, zdun, kamieniarz, pszczelarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter systemów rurociągowych, operator obrabiarek skrawających. Absolwenci gimnazjów przyjmowani są do Szkoły Branżowej, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego, na podstawie umowy z pracodawcą o praktycznej nauce zawodu oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(cykl dwuletni po szkole zawodowej)
profil ogólny
4 semestry kształcenia
zajęcia w soboty i niedziele
Kandydaci przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

SZKOŁA POLICEALNA