Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu                                                            

STAWIAMY NA PRZYSZŁOŚĆ

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Typy szkół:

Liceum Ogólnokształcące (3 lata kształcenia)

profile kształcenia:

Lingwistyczno-europejski

 • przedmioty rozszerzone: język angielski (*+150h), wiedza o społeczeństwie, geografia
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce
 • pierwszy język obcy: j. angielski
 • drugi język obcy: j. niemiecki

Matematyczno-ekonomiczny

 • przedmioty rozszerzone: matematyka (*+90h), fizyka (*+30h), informatyka
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce
 • pierwszy język obcy: j. angielski (+30h)
 • drugi język obcy: j. niemiecki

Biologiczno-chemiczny

 • przedmioty rozszerzone: biologia (*+ 60h), chemia (*+ 30h), j. angielski
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, pierwsza pomoc medyczna
 • pierwszy język obcy: j. angielski
 • drugi język obcy: j. niemiecki

Wojskowy

 • przedmioty rozszerzone: geografia (+30h), historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
 • przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce
 • pierwszy język obcy: j. angielski
 • drugi język obcy: j. niemiecki
 • zajęcia sportowe dla zainteresowanych w ramach SKS *zwiększona liczba godzin w zakresie nauczania przedmiotu na poziomie rozszerzonym

 

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata kształcenia)

klasa wielozawodowa:

sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz, ślusarz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, elektromechanik, lakiernik, dekarz, blacharz, cieśla, fotograf, murarz, tynkarz, złotnik-jubiler, zegarmistrz, zdun, kamieniarz, pszczelarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter systemów rurociągowych, operator obrabiarek skrawających

Absolwenci gimnazjów przyjmowani są do Szkoły Branżowej, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego, na podstawie umowy z pracodawcą o praktycznej nauce zawodu oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne (cykl dwuletni po szkole zawodowej) profil ogólny 4 semestry kształcenia zajęcia w soboty i niedziele

Kandydaci przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Zobacz także