Harmonogram postępowania rekrutacyjnego…

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
I
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W ZŁOCIEŃCU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podst. art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. Poz. 949, 2203) oraz art. 149, 155, i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. Poz. 949, 2203)

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*  09.05 – 19.06.2018 r. do godz. 15.00.  12.07.2018 od godz. 12.00. – 16.07.2018 r. do godz. 15.00.
 2  Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły 15.06.2018 – 19.06.2017 r. do godz. 15.00. 
 3  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego a także dokumentów potwierdzających osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych  22.06.2018 – 26.06.2018 r. do godz. 15.00.  
 4  Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy*   27.06.2018 r.  17.07.2018 r. 
 5  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym  06.07.2018 r. do godz. 12.00.  07.08.2018 r. do godz.12.00
 6  Wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie  28.06.2018. – 02.07. 2018 r. do godz. 15.00.  08.08.2018 – 09. 08.2018 r.
 7  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego  do 28.06.2018 r. do   02.07.2018 godz. 15.00.   08.08.2018-09.08.2018 r. godz.15.00
 8  Podanie przez komisję rekrutacyjnądo publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11.07.2018 r. do godz. 1200 10.08.2018 r.
 9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 26.07.2017 r. 29.08.2017 r.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZAOCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA
W ZŁOCIEŃCU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Na podst. art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. Poz. 949, 2203) oraz art. 149, 155, i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. Poz. 949, 2203)

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

 

28.05 – 25.06.2018 r.
do godz. 15.00.

 

20.07.2018
– 24.07.2018 r. do godz. 15.00.

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 

 

13.07.2018 r.

 

10.08.2018 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i
kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

16.07.2018 r.


17.08.2018 r.

 

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego

 

16.07. – 18.07.2018 r.
do godz. 15.00.

 

 17.08. – 24.08.2018 r.
do godz. 15.00.

 

Podanie przez komisję rekrutacyjnądo publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


20.07.2018 r.


27.08.2018 r.