Szkoły i profile

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu
ANDERS INSPIRUJE DO WIELKOŚCI

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

Typy szkół:

Liceum Ogólnokształcące
– 3 lata kształcenia po gimnazjum
– 4 lata kształcenia po szkole podstawowej

Profile kształcenia:

Lingwistyczno-humanistyczny

przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, geografia
pierwszy język obcy: j. angielski
drugi język obcy: j. niemiecki

Matematyczno-ekonomiczny

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
pierwszy język obcy: j. angielski
drugi język obcy: j. niemiecki

Biologiczno-chemiczny

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski
pierwszy język obcy: j. angielski
drugi język obcy: j. niemiecki

Wojskowy

przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
pierwszy język obcy: j. angielski
drugi język obcy: j. niemiecki
zajęcia sportowe dla zainteresowanych w ramach SKS

Branżowa Szkoła I Stopnia
– 3 lata kształcenia po szkole podstawowej
– 3 lata kształcenia po gimnazjum

klasa wielozawodowa: krawiec, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, elektryk, elektromechanik, elektronik, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, ślusarz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, lakiernik, dekarz, blacharz, cieśla, fotograf, murarz, tynkarz, złotnik-jubiler, zegarmistrz, zdun, kamieniarz, pszczelarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter systemów rurociągowych
Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmowani są do Szkoły Branżowej, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego, na podstawie umowy z pracodawcą o praktycznej nauce zawodu oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
(cykl trzyletni)

profil ogólny
6 semestrów kształcenia
zajęcia w soboty i niedziele
Kandydaci przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i szkoły zawodowej.

 

Szkoła Policealna Zaoczna w zawodzie technik rachunkowości
(cykl dwuletni)

4 semestry kształcenia
zajęcia w soboty i niedziele
Kandydaci przyjmowani są na podstawie świadectwa kończenia liceum, technikum.