Szkoły i profile

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

                                                            STAWIAMY NA PRZYSZŁOŚĆ

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
Typy szkół:
Liceum Ogólnokształcące (3 lata kształcenia)
profile kształcenia:

Lingwistyczno-europejski

przedmioty rozszerzone: język angielski (*+150h), wiedza o społeczeństwie, geografia
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce
pierwszy język obcy: j. angielski
drugi język obcy:
j. niemiecki

Matematyczno-ekonomiczny

przedmioty rozszerzone: matematyka (*+90h), fizyka (*+30h), informatyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce
pierwszy język obcy: j. angielski (+30h)
drugi język obcy:
j. niemiecki

Biologiczno-chemiczny

przedmioty rozszerzone: biologia (*+ 60h), chemia (*+ 30h), j. angielski
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, pierwsza pomoc medyczna
pierwszy język obcy: j. angielski
drugi język obcy:
j. niemiecki

Wojskowy

przedmioty rozszerzone: geografia (+30h), historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce
pierwszy język obcy: j. angielski
drugi język obcy:
j. niemiecki
zajęcia sportowe dla zainteresowanych w ramach SKS
*zwiększona liczba godzin w zakresie nauczania przedmiotu na poziomie rozszerzonym

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata kształcenia)
klasa wielozawodowa:
sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk,
piekarz, ślusarz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, elektromechanik, lakiernik, dekarz, blacharz, cieśla, fotograf, murarz, tynkarz, złotnik-jubiler, zegarmistrz, zdun, kamieniarz, pszczelarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter systemów rurociągowych, operator obrabiarek skrawających

Absolwenci gimnazjów przyjmowani są do Szkoły Branżowej, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego, na podstawie umowy z pracodawcą o praktycznej nauce zawodu oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
(cykl dwuletni po szkole zawodowej)
profil ogólny
4 semestry kształcenia
zajęcia w soboty i niedziele
Kandydaci przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej.