Szkoły i profile

Zespół Szkół  im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

ANDERS INSPIRUJE DO WIELKOŚCI

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Liceum Ogólnokształcące – profile

1. Matematyczno-biznesowy

Rozszerzenia:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • dodatkowo: ekonomia w praktyce, brydż sportowy
2. Wojskowy – Oddział Przygotowania Wojskowego

Rozszerzenia:

 • historia
 • geografia
 • język angielski
 • dodatkowo:
 • edukacja wojskowa
 • edukacja regionalna
  pierwsza pomoc przedmedyczna
3. Biologiczno-chemiczny

Rozszerzenia:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski
 • dodatkowo:
  pierwsza pomoc przedmedyczna
4. Lingwistyczno-humanistyczny

Rozszerzenia:

 • język angielski
 • historia
 • geografia
 • dodatkowo:
  edukacja regionalna

Branżowa Szkoła I Stopnia

Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do Branżowej Szkoły I Stopnia na podstawie umowy z
Pracodawcą o praktycznej nauce zawodu oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania zawodu. Przyjecie do szkoły jest niezależne od wyniku testów ósmoklasisty.