Wizja szkoły

logo-150x150

„Edukacja w Andersie startem do kariery”

Wizja szkoły bez działania jest marzeniem, a wizja połączona z działaniem stanowi przyszłość szkoły.

Szkoła ma za zadanie pobudzanie do działania, uczenie otwartości na świat, inspirowanie do rozwoju wewnętrznego, animowanie kreatywności, mobilizowanie do stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, stymulowanie wyobraźni i wrażliwości uczniów. Zadaniem placówki jest kształcenie twórczych zachowań uczniów, opieka merytoryczna nad jednostkami utalentowanymi, wyzwalanie zdolności i wspieranie w ich rozwijaniu, wspomaganie wychowanków w zdobywaniu wiedzy praktycznej przydatnej do pełnienia w życiu różnych ról społecznych.

Dążeniem szkoły jest wdrażanie innowacji pedagogicznych, programów autorskich, realizowanie projektów edukacyjnych.

Celem szkoły jest nastawienie na rozwój edukacji językowej uczniów poprzez wyjazdy za granicę, poszerzenie współpracy międzynarodowej ze szkołami w Niemczech, na Ukrainie. Przyszłością placówki jest przekształcenie się w szkołę samorządną, w której nauczyciele wraz z rodzicami i uczniami będą ustalać kierunek rozwoju szkoły, co będzie stanowiło część rocznego planu pracy szkoły.

Szkoła nastawiona jest na promowanie wysokiej jakości nauczania w środowisku lokalnym, popularyzowanie jej blisko siedemdziesięcioletniej tradycji i dorobku. Placówka kładzie nacisk na rozwój zainteresowań naukowych, artystycznych i twórczych młodzieży poprzez stworzenie ciekawych kół zainteresowań wynikających z potrzeb uczniów. Uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych.

Szkoła prezentuje nowatorskie projekty uczniów w przestrzeni lokalnej, aktywnie współpracuje z instytucjami społecznymi i kulturalnymi w mieście. Uczniowie planują karierę zawodową dzięki szeroko rozwiniętemu doradztwu zawodowemu.

Proces edukacyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa ma za zadanie prowadzić młodego człowieka do sukcesu