Obchody Święta Niepodległości

Uroczyście, patriotycznie i z dumą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i goście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu.
Honorowymi gośćmi ceremonii byli Rodzice i uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego. Akademia rozpoczęła się od niezwykle widowiskowej musztry klas III i II o profilu wojskowych prowadzonej przez ucznia klasy III b LO Filipa Wołyńca. Kolejnym spektakularnym wydarzeniem był przemarsz uczniów klasy I b LO o profilu wojskowo-sportowym prowadzonej przez dowódcę z klasy III b LO, Marcina Turalskiego. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych złożone Pani dyrektor szkoły, Beacie Miszewskiej-Kozłowskiej. Uczniowie wstąpili w szeregi Andersa z przyrzeczeniem przestrzegania obowiązków szkolnych, zasad zawartych w statucie szkoły, poszanowania tradycji, dbania o dobre imię szkoły, postępowania zgodnego z uniwersalnymi wartościami patrona, gen. Władysława Andersa. Była to niezwykła chwila, której towarzyszyło wiele emocji, zarówno po stronie uczniów jak i wszystkich zebranych rodziców.
Po oficjalnej części obchodów uczniowie klasy I a LO zaprosili zgromadzonych do obejrzenia montażu słowno-muzycznego, w którym symbolicznie ukazali historię Polski i Polaków, heroizm narodu w walce o wolność i niepodległość ojczyzny.
Pani dyrektor szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska wygłosiła przemówienie okolicznościowe mówiące o znaczeniu tradycji, współczesnym wymiarze patriotyzmu, ze szczególnym podkreśleniem podstawowych wartości, wolności i demokracji.
Wieczorem młodzież z Andersa, dyrektor szkoły i nauczyciele wzięli udział w III Złocienieckich Śpiewach Historycznych, zorganizowanych przez Złocieniecki Ośrodek Kultury.
Śpiewanie polskich pieśni patriotycznych połączyło trzy pokolenia mieszkańców miasta
w duchu poszanowania narodowej historii i tradycji oraz krzewienia nowoczesnego wymiaru patriotyzmu.

nsn4nsn29nsn7nsn18nsn12nsn14nsn17nsn8