Odbiór świadectw dojrzałości

Szanowni Maturzyści,

informujemy, że rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie w Auli Absolwentów we wtorek, 11 sierpnia o godzinie 13:00.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informujemy, że odbiory świadectw będą się odbywały w obowiązującym w miejscach publicznych  reżimie sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane, tj. m.in. osoby dokonujące odbioru zaopatrzone być muszą w środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę.

Ponadto informujemy, że w dniu 11 sierpnia w serwisie internetowym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, możliwe będzie uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego.