Odbiór Świadectw Dojrzałości

Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu maturalnego rozpocznie się 5 lipca od godziny 12:00