ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Świadectwa dojrzałości po sesji poprawkowej zostaną wydane absolwentom w dniu 12 września 2017 r. o godzinie 12:00.