Oferta

Złocieniec dn. 10.08.2015r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im.gen. Władysława Andersa

78-520 Złocieniec ul. Okrzei 9

/nazwa zamawiającego składającego wniosek/

                 ZP- 009 / 2015

/ numer rejestru zamówień publicznych /

O F E R T A

  1. Nazwa przedmiotu zamówienia

a/- roboty budowlane

b/- dostawa

c/- usługa

c/ – na usługę porządkową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu ul. Okrzei 9 ( dotyczy sprzątania pomieszczeń szkoły )

Termin realizacji zamówienia od 2015.09.01 do 2016.06.30

Oferty wraz z propozycją ceny prosimy składać w sekretariacie szkoły do 28 sierpnia 2015r.

Rozstrzygnięcie nastąpi 31 sierpnia 2015r.

Edward Turowski

kierownik ds. technicznych

/ osoba wnioskująca /

ZAŁĄCZNIK