Ofiarą może stać się każdy !!!

14.04.2015 r. uczniowie z Andersa wzięli udział w interesującej prelekcji „Handel ludźmi ” którą przeprowadziła aspirant Agnieszka Waszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie oraz przyjmowanie osób. Podczas spotkania omówiono grupy społeczne, oraz okoliczności sprzyjające powstawaniu zjawiska handlu ludźmi. Uczniowie poznali współczesne formy niewolnictwa: żebractwo , praca niewolnicza, prostytucja. Zostali wyedukowani co należy zrobić aby takiego zagrożenia uniknąć, oraz jak możemy pomóc ofiarom omawianego zjawiska.

Handel ludźmi jest zbrodnią polegającą na wykorzystywaniu drugiego człowieka

do pracy przymusowej, w żebractwie, w prostytucji, do popełniania przestępstw.

Wykorzystywanie drugiego człowieka występuje przy użyciu przemocy fizycznej i psychicznej, powoduje poważne skutki psychiczne u ofiar.

Pamiętajmy ,że ofiarą może stać się każdy !!!

 Joanna Kołodziej