Ogłoszenie dla słuchaczy

Pierwszy zjazd dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego odbędzie się w terminie 17-18.09.2016
Pierwszy zjazd dla słuchaczy Szkoły Policealnej odbędzie się w terminie 24-25.09.2016