OGŁOSZENIE – ZAŚWIADCZENIA (CEN KOSZALIN)

OGŁOSZENIE – ZAŚWIADCZENIA Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Dyrektor Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu informuje nauczycieli biorących udział w szkoleniach nt. „ Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – języki obce, język polski, matematyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne” oraz „Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki” organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, że zaświadczenia można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach: pn – czw. w godzinach   7.30.-15.30., pt. 7.30.-15.00. Zaświadczenia mogą być przesłane do Państwa drogą pocztową po uprzednim przysłaniu do szkoły zaadresowanej koperty w formacie A4 ze znaczkiem oraz nazwiskiem uczestnika / uczestników i przedmiotem formy szkolenia.