Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

UCZENNICA Z LO ANDERSA W ZŁOCIEŃCU W PÓŁFINALE OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

Martyna Sewerynowicz, stypendystka Starosty Drawskiego, brała udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, który odbył się 13.01.2017 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów ekonomią i zachęcenie do pogłębiania wiedzy z tej dziedziny.
Martyna rozwiązywała test i zadanie z podstaw ekonomii oraz pisała wypracowanie na podany temat.

Tekst: Grażyna Wanecka
Zdjęcie: Zuzanna Rutkowska