OSTATNI DZWONEK… I WAKACJE

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymali świadectwa promocyjne do następnej klasy oraz wyróżnienia i nagrody za wyniki w nauce, w roku szkolnym 2016/2017.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły, Beata Miszewska-Kozłowska od przywitania gości. Swoją obecnością zakończenie roku szkolnego zaszczycili: Członek Zarządu Powiatu Drawskiego – Janina Jung, Burmistrz Złocieńca – Krzysztof Zacharzewski oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. marsz. Józefa Piłsudskiego – płk Artur Pikoń, Szef Sekcji Wychowawczej tejże brygady – mjr Maciej Wiśniewski wraz z Wojskową Asystą Honorową oraz Rodzice uczniów ZSP „Andersa” w Złocieńcu. Podczas szkolnej gali szczególnie żegnano absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Po obejrzeniu prezentacji zdjęć, które przypomniały czas spędzony w szkole i wysłuchaniu arii operowej w wykonaniu Zuzanny Kałamarz, piosenki w wykonaniu Klaudii Zielińskiej, monodramu odegranego przez Martę Skrzypek trzecioklasiści ZSZ odebrali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniające się zawodowo uczennice: Klaudia Bartnik i Magdalena Kania – nagrody książkowe od pracodawcy, Dyrektor Prywatnego Przedszkola w Złocieńcu, Pani Stanisławy Rak – Lisowskiej. Życzenia powodzenia, wytrwałości w dążeniu do celu i osiągania sukcesów zawodowych oraz osobistych składali: wychowawczyni, Grażyna Wanecka, dyrektor szkoły, Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, burmistrz i dowódca. Rozwijanie pasji i talentów uczniów ZSP Andersa nie byłoby możliwe bez wsparcia ważnych dla społeczności Andersa osobistości. Dyrektor szkoły wręczyła grawertony z tytułem „Przyjaciel Andersa” w podziękowaniu za współpracę i działania podejmowane na rzecz szkoły. Pośród uhonorowanych byli: Pani Emilia Jakubowska, doradca zawodowy z Ochotniczego Hufca Pracy oraz Pan Sebastian Ingram, rodzic, emerytowany żołnierz wspierający działania na rzecz uczniów klas mundurowych. Podziękowania za rozwijającą się współpracę w zakresie programu szkolenia wojskowego w klasach mundurowych otrzymali również płk dypl. Artur Pikoń oraz mjr Maciej Wiśniewski z 2 Brygady Zmechanizowanej. Dzień zakończenia roku szkolnego był szczególnie ważny dla uczniów klas mundurowych LO, którzy z rąk płk. dypl. Artura Pikonia, dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej otrzymali certyfikaty zaliczenia obozu szkoleniowo – kondycyjnego organizowanego przez 2 Brygadę Zmechanizowaną na terenie jednostki wojskowej. Dowódca podkreślił w swoim przemówieniu, że uczniowie sprostali idei szkolenia będącego podsumowaniem rocznej edukacji pod kierunkiem żołnierzy, wiedzą jaką wartość stanowi mundur żołnierza Wojska Polskiego oraz mają świadomość, jakie obciążenie związane jest z tym zawodem. Zaakcentował, że współpraca ze szkołą stanowi inwestycję w młodzież i poza promocją obronności oraz kształtowaniem hartu ducha jest jednocześnie utrwalaniem patriotyzmu, wartości istotnej w niespokojnych czasach.

wakacje5 wakacje10

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów LO i ZSZ, których dzieci otrzymały świadectwa z wyróżnieniem, a ich średnia ocen uplasowała się w granicach 4,75 – 5,6. Gratulacje otrzymali rodzice Marty Skrzypek, Joanny Pawlik, Klaudii Zielińskiej, Oliwii Bartnik, Darii Nosal, Weroniki Sperskiej, Katarzyny Mazur, Mai Gapsy, Klaudii Piekarskiej, Sandry Barankiewicz, Joanny Skalskiej, Julii Kuprowskiej, Nikoli Żelazek, Alicji Pawlak, Małgorzaty Tymorek i Anieli Cylkowskiej. Nagrody otrzymali również uczniowie: Karolina Kalińska, Anna Krochmal, Michał Surzyn, Wiktoria Senkowska, Karolina Zyburtowicz i Julia Szemiel, Paulina Wieczorek i Paulina Pojasek, których średnia ocen na świadectwie promocyjnym mieściła się w granicach 4,5 – 4,74. Dyrektor wręczyła również nagrody i dyplomy uznania uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca w sporcie na arenie województwa, makroregionu. Pośród wyróżnionych byli: Julia Szemiel, Wiktoria Senkowska, Katarzyna Mazur, Roksana Oleszkiewicz, Paulina Kozieł, Wiktoria Ingram, Sandra Barankiewicz, Oliwia Bartnik, Kinga Antosik, Natalia Pasikowska, Paulina Pojasek, Mateusz Szamszon, Łukasz Szóstak, Dawid Gerlipp, Wojciech Chromiński, Ernest Drożdżyk, Konrad Bieniecki. Podziękowania otrzymały finalistki wojewódzkich konkursów recytatorskich: Zuzanna Rutkowska i Marta Skrzypek oraz uczestnicy Pomorskiej Ligi Historycznej: Rachela Gądek, Oliwia Szczepankiewicz, Zuzanna Rutkowska, Barbara Krężel, Michalina Maik, Filip Tomczyk, Wiktoria Banasiak i Maja Gapsa. Nagrodzeni zostali także uczniowie najpilniejsi, którzy w roku szkolnym osiągnęli stuprocentową frekwencję: Marta Skrzypek, Karolina Kalińska, Paulina Kozieł i Mikołaj Jóźwiak.

wakacje2 wakacje8

Uwieńczeniem uroczystości były podziękowania dyrektor złożone nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za zaangażowanie i wysiłek pozwalające młodzieży osiągać sukcesy oraz odpowiedzialność w wychowywaniu uczniów. Na zakończenie uroczystości prowadzące galę: Alicja Pawlak i Małgorzata Tymorek życzyły wszystkim bezpiecznych i udanych, pełnych wrażeń wakacji. Ceremonię przygotowali uczniowie klasy II b LO pod kierunkiem Pani Aleksandry Lezler – Leszczełowskiej i Pani Małgorzaty Bąkowskiej.

wakacje6 wakacje9 wakacje11 wakacje3