OTYLIA KOSIŃSKA WYRÓŻNIONA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Otylia Kosińska z klasy I a LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu otrzymała wyróżnienie z tytułem „Znakomita praca” w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tęcza”, organizowanym we współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej ,,Pokolenie”, za obraz wykonany w ołówku, w formacie A3 pt. „Koń”. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży oraz aktywizacja miłośników sztuk pięknych. Tematem XVII edycji był ,,Obraz bliski sercu” wykonany dowolną techniką (rysunek, praca malarska, wycinanka, kolaż, zestaw fotografii w formacie A3, A4). W szkole realizowany jest tutoring szkolny, w ramach którego podejmowane są działania pedagogiczne rozwijające potencjał uczniów, ich talenty i pasje. Sukces uczennicy w konkursie jest potwierdzeniem jej talentu oraz motywacją do pogłębiania pasji do malarstwa oraz zdobywania umiejętności artystycznych. Szkolnym organizatorem konkursu była Pani Urszula Smyk, pedagog szkolny.

Tekst i zdjęcia: Urszula Smyk